ครีมยางพารา POS ออกสื่อต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ครีมยางพารา POS ออกรายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอน ชุบชีวิตยางพาราไทย ด้วยนวัตกรรมความงาม โดยมีแขกคนสำคัญที่ร่วมรายการคือ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. TCELS


ครีมยางพารา ออกรายการ เพื่อนคู่คิด ช่อง 3

 


ครีมยางพารา ออกรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

 

ครีมยางพารา ออกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3

 


ครีมยางพารา ออกข่าวช่อง 9 อสมท

หมายเหตุ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ครีมยางพารา POS ม.สงขลานครินทร์ ได้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจไม่เหมือนกับในภาพข่าว ครีมยางพาราของแท้มีบรรจุภัณฑ์แบบเดียวที่เห็นใน Thaiinnomart เท่านั้น